Struktur Yuran Pelajar

 
YURAN PENGAJIAN UNTUK PELAJAR TEMPATAN/TUTION FEES FOR LOCAL STUDENT
PENYELIDIKAN/RESEARCH
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
AD780 S Y1000 YURAN PENGAJIAN 1000.00
CT780 S HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
ED780 S PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
MU780 S TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
AM780 S TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
LW781 S AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
MC780 S AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
MC781 S SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AC780 S AA043 ALUMI 10.00
BM780 S AA062 KAD PELAJAR 33.00
IS780 S P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
HM780 S   SEMESTER PERTAMA SAHAJA 1588.00
HM781 S
HM782 S
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
AD990 SP Y1500 YURAN PENGAJIAN 1500.00
CT990 SP HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
ED990 SP TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
MU990 SP TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
AM990 SP AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
LW991 SP AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
MC990 SP SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
MC991 SP AA043 ALUMI 10.00
AC990 SP AA062 KAD PELAJAR 33.00
BM990 SP P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
IS990 SP SEMESTER PERTAMA SAHAJA 2038.00
HM990 SP      
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
AC780 SP Y1000 YURAN PENGAJIAN 1000.00
BM780 SP HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
IS780 SP TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
HM780 SP TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
HM781 SP AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
HM782 SP AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
AD780 SP SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
CT780 SP AA043 ALUMI 10.00
ED780 SP AA062 KAD PELAJAR 33.00
MU780 SP P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
AM780 SP   SEMESTER PERTAMA SAHAJA 1538.00
LW781 SP
MC780 SP
MC781 SP
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
SR780 S Y1100 YURAN PENGAJIAN 1100.00
EC780 S HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
EE780 S PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
EM780 S AA500 YURAN PENYELIDIKAN MA 500.00
EH780 S TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
MD780 S TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
HS780 S AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
HS781 S AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
HS782 S SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
  SEMESTER PERTAMA SAHAJA 2188.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
PH780 S Y1100 YURAN PENGAJIAN 1100.00
HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
P2000 YURAN PENYELIDIKAN MA 2000.00
TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
  SEMESTER PERTAMA SAHAJA 3688.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
DS780 S Y1100 YURAN PENGAJIAN 1100.00
HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
A2000 YURAN PENYELIDIKAN MA 2000.00
TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
  SEMESTER PERTAMA SAHAJA 3688.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
AP990 SP Y1650 YURAN PENGAJIAN 1650.00
AS990 SP HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
CS990 SP AA750 YURAN PENYELIDIKAN PHD 750.00
SR990 SP TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
EC990 SP TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
EE990 SP AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
EM990 SP AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
EH990 SP SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
MD990 SP AA043 ALUMI 10.00
HS990 SP AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
  SEMESTER PERTAMA SAHAJA 2938.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
PH990 SP Y1650 YURAN PENGAJIAN 1650.00
HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
A2000 YURAN PENYELIDIKAN MA 2000.00
TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA 4188.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
DS990 SP Y1650 YURAN PENGAJIAN 1650.00
HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
A5000 YURAN PENYELIDIKAN MA 5000.00
TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA 7188.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
AP780 SP Y1100 YURAN PENGAJIAN 1100.00
AS780 SP HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
CS780 SP AA500 YURAN PENYELIDIKAN MA 500.00
SR780 SP TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
EC780 SP TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
EE780 SP AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
EM780 SP AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
EH780 SP SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
MD780 SP AA043 ALUMI 10.00
HS780 SP AA062 KAD PELAJAR 33.00
HS781 SP P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
HS782 SP   SEMESTER PERTAMA SAHAJA 2138.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
PH780 SP Y1100 YURAN PENGAJIAN 1100.00
HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
A2000 YURAN PENYELIDIKAN MA 2000.00
TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
  SEMESTER PERTAMA SAHAJA 3638.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
DS780 SP Y1100 YURAN PENGAJIAN 1100.00
HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
A2000 YURAN PENYELIDIKAN MA 2000.00
TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
  SEMESTER PERTAMA SAHAJA 3638.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
AC990 S Y1500 YURAN PENGAJIAN 1500.00
BM990 S HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
IS990 S PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
HM990 S TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
    TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
    AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
    AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
    SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA 2088.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
HS990 S Y1650 YURAN PENGAJIAN 1650.00
AS990 S HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
CS990 S PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
SR990 S AA750 YURAN PENYELIDIKAN MA 750.00
EC990 S TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
EE990 S TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
EM990 S AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
EH990 S AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
MD990 S SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA 2988.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
PH990 S Y1650 YURAN PENGAJIAN 1650.00
    HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
    PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
    AA200 YURAN PENYELIDIKAN MA 2000.00
    TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
    TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
    AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
    AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
    SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA 4238.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
DS990 S Y1650 YURAN PENGAJIAN 1650.00
    HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
    PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
    A5000 YURAN PENYELIDIKAN MA 5000.00
    TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
    TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
    AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
    AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
    SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA 7238.00
PROGRAM MOD FEES CODE BUTIRAN RM
AD990 S Y1500 YURAN PENGAJIAN 1500.00
CT990 S HM110 YURAN PERKHIDMATAN PELAJAR SARJANA 110.00
ED990 S PP050 TABUNG KESIHATAN POSTGRAD 50.00
MU990 S TK500 TABUNG KECEMASAN 5.00
AM990 S TF150 TABUNG AMANAH FAKULTI 150.00
LW991 S AA045 YURAN PERPUSTAKAAN 100.00
MC990 S AA100 TABUNG AMANAH KOMPUTER 100.00
MC991 S SEMESTER PERTAMA SAHAJA  
AA043 ALUMI 10.00
AA062 KAD PELAJAR 33.00
P0030 PENDAFTARAN (MA/PHD) 30.00
SEMESTER PERTAMA SAHAJA 2088.00
MOD S SEPENUH MASA
SP SEPARUH MASA