MAKLUMAT PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI
ALAMAT:

Bahagian Hal EHwal Pelajar dan Alumni
Universiti Teknologi Mara Malaysia
40450 Shah Alam, Selangor

PEGAWAI :

Bil. Nama No Tel Email
1. En Hj. Hasnor Bin Mohd Jan
(Ketua Unit Kemudahan Kolej)
03-55443520 hasno567@salam.uitm.edu.my
2. En. Ahmad Omar Bin Yaman
(Penolong Pengurus Asrama)
03-55443520/3587/ 3551 ahmad012@salam.uitm.edumy
ALAMAT WEB : http://www.hep.uitm.edu.my


Hakcipta Terpelihara@2007 Pejabat Bendahari, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan