Pembayaran Melalui Mesin ATM Bank Islam


Dengan 3 Langkah Mudah: 1. Pilih Menu > Lain > Pembayaran Bil / Yuran IPT
2. Masukkan > No. Kad Pengenalan Pelajar
3. Pilih > Bil Anda & > Masukkan Amaun Yang Betul

Sila Simpan Resit Anda