Pembayaran Melalui PERBANKAN INTERNET (www.bankislam.biz)

Untuk menggunakan kemudahan ini, pelajar mestilah pemegang akaun individu Bank Islam dan telah mendaftar sebagai pengguna bankislam.biz

Cara Pembayaran Yuran melalui bankislam.biz.:
1. Layari www.bankislam.com.my
2. Klik butang "Login How" pada logo bankislam.biz dan tekan "OK".
3. Masukkan ID penggunadan kata laluan untuk memasuki bankislam.biz.
4. Pilih "Bill Presentment" pada bahagian "Bill Payment".
5. Pilih "Universiti Teknologi MARA" pada bahagian senarai penyedia perkhidmatan.
6. Klik butang "Next". Skrin berikutnya akan menunjukkan senarai Bil yang perlu dijelaskan oleh pelajar.
7. Pilih Bil yena ghendak dibayar. Klik butang "Pay". Skrin berikutnya akan menunjukkan butiran pembayaran seperti nama pelajar, nombor pelajar, nombor bil dan amaun yang perlu dibayar.
8. Pilih sumber akaun untuk membuat pembayaran.
9. Klik butang "Pay" untuk meneruskan pembayaran. Skrin berikutnya akan menunjukkan butiran pembayaran yang hendak dibayar sebelum pengesahan dibuat.
10. Klik butang "Confirm" untuk mengesahkan pembayaran atau sebaliknya. Skrin pengesahan pembayaran akan dipaparkan beserta nombor rujukan.
11. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk mencetak pembayaran yang telah dibuat sebagai rujukan.